ಸೇವೆಗಳು

ಮೋಜಿಣಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Application Status

ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Allotment Status

ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

View Sketch

ನಕ್ಷೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ

11ಇ ನಕ್ಷೆ, ಅಲಿನೇಶನ್ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೋಡಿನಕ್ಷೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Revenue maps

ಕಂದಾಯ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು

ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಮೋಜಿಣಿ ವಿವಾದಸ್ಪಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

ಎಂಐಎಸ್ ವರದಿಗಳು

ಮೋಜಿಣಿ ಎಂಐಎಸ್ ವರದಿಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ -5 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Allotment Status

RTI

ಮೇಲಿನ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಟಿಐ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Bhoomi Monitoring Cell

ಭೂಮಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಇಮೇಲ್: bhoomi@karnataka.gov.in
ದೂರವಾಣಿ:080-22212408